Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny PROMED
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Grypa

Grypa jest to choroba zakaźna wywołana przez wirusa. Zwykle grypa ma nagły początek , pojawia się wysoka gorączka sięgająca niemal 40 stopni Celsjusza, ból głowy, męczący, silny, suchy kaszel, silny ból w klatce piersiowej, jadłowstręt oraz bóle stawów i mięśni. Rzadziej pojawia się katar, ból gardła a także zatkany nos.

Wirusem grypy można zarazić się drogą kropelkową, poprzez wdychanie cząsteczek wydalanych podczas kichania czy kaszlu. Grypą można zarazić się również dotykając przedmiotów używanych poprzednio przez osoby chore.

Grypa nieleczona lub nie wyleczona do końca może powodować ciężkie powikłania mogące prowadzić nawet do zgonu. Do najczęstszych powikłań należą:

 • zapalenie płuc
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zapalenie osierdzia
 • nagły zgon sercowy
 • zapalenie mózgu i opon mózgowych
 • zapalenie ucha i zatok
 • ostra niewydolność nerek
 • zapalenie spojówek
 • zaostrzenie przewlekłych chorób układu oddechowego takich jak astma oskrzelowa czy POChP
 • pogorszenie stanu choroby przewlekłej takiej jak: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca

Zdrowienie trwa średnio od tygodnia do dwóch tygodni.

Do grupy ryzyka zachorowania na grypę należą osoby po 55 roku życia, dzieci do 2 roku życia, kobiety w ciąży oraz osoby chore na schorzenia przewlekłe układu oddechowego, krwionośnego, nerek, wątroby, choroby metaboliczne. W grupie ryzyka znajdują się również osoby narażone na kontakt z dużą liczbą ludzi tj. w placówkach medycznych, szkołach, środkach transportu publicznego itp.


Profilaktyka grypy - zalecenia praktyczne:

 • utrzymywanie wysokiej odporności organizmu poprzez prawidłowe odżywianie, w tym systematyczne uzupełnianie niedoborów diety
 • unikanie sytuacji stresowych
 • regularne wietrzenie pomieszczeń
 • regularny sen
 • unikanie przebywania w dużych skupiskach
 • ograniczanie lub unikanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich takich jak podawanie ręki, całowanie się przy powitaniu, wspólne jedzenie, picie lub palenie papierosa
 • izolacja chorych i szybki kontakt z lekarzem po wystąpieniu objawów grypopodobnych
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej
 • *regularne mycie rąk (mydło w płynie z dozownikiem, ręcznik jednorazowy, środki dezynfekujące)
 • *chusteczki higieniczne jednorazowe po użyciu wyrzucać do kosza
 • *zasłanianie twarzy przy kichaniu i kaszlu
 • *utrzymywać w czystości często używane przedmioty (klamki, telefony, klawiatura komputera)
 • szczepienia ochronne w przypadku grypy sezonowej w grupach podwyższonego ryzyka

Szczepienie przeciw grypie

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia ochronne. Pomimo szczepienia może zdarzyć się zachorowanie na grypę, jednakże przebieg choroby jest wtedy łagodniejszy i mniejsze jest ryzyko wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych

Zalecane są coroczne szczepienia przeciwko grypie z uwagi na częste mutacje wirusa grypy.


Źródła:

Nicholson KG, Wood JM, Zambon M. Influenza. Lancet 2003; 3662: 1733-45

Brydak LB. Grypa, pandemia grypy. Mit czy realne zagrożenie? Rytm, Warszawa 2008

Zapobieganie zachorowaniom na grypę za pomocą szczepień- Aktualne (2010)zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)- Medycyna Praktyczna, wydanie specjalne 3/2010

Brydak L.B. Grypa i jej profilaktyka. Termedia. Poznań 2004

Glezen WP. Prevention and treatment of seasonal influenza. N Engl J Med 2008; 11: 2579-85

Brydak LB, Romanowska M, Radzikowski A, Steciwko AF. Polskie standardy profilaktyki i leczenia grypy. Warsaw Voice SA., Warszawa 2007; 1-27

Romanowska M, Nowak I, Rybicka K, Brydak LB. The introduction of the SENTINEL influenza surveillance system in Poland – experiences and lessons learned from the first three epidemic seasons. Euro Surveill 2008; 13 (8). pii: 8046

Krajowy Ośrodek ds. Grypy w Państwowym Zakładzie Higieny; dostępne na: www.pzh.gov.pl