Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny PROMED
w Ostrowcu Świętokrzyskim