Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny PROMED
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komunikat przesłany przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ dotyczący profilaktyki zakażenia koronawirusem

Ulotka informacyjna

Plakat informacyjny

Spot edukacyjny